Czy usługi sprzątania mogą być w pełni ekologiczne i jednocześnie ekonomiczne?

Czy usługi sprzątania mogą być w pełni ekologiczne i jednocześnie ekonomiczne?

Czy usługi sprzątania mogą być w pełni ekologiczne i jednocześnie ekonomiczne?

Usługi czystościowo-porządkowe, choć pozornie nieskomplikowane, wymagają dzisiaj specjalistycznej wiedzy, sprawdzonych środków i technologii oraz wsparcia urządzeń mechanicznych. Czy równocześnie mogą być ekologiczne i ekonomiczne? Czy outsourcer świadczący tego typu prace może efektywnie wpływać na oszczędności u swoich klientów i reagować na jego potrzeby? Odpowiedź jest jednak – tak.

Utrzymanie czystości to usługi które są najczęściej powierzane profesjonalnym firmom. I choć sprzątanie zaliczane jest do usług nieskomplikowanych, to wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednio przeszkolonej kadry i profesjonalnych urządzeń, szczególnie wtedy, gdy mają być realizowane z troską o środowisko naturalne.

Ekologicznie i ekonomicznie w procesach cleaningowych

Zrównoważony rozwój, Europejski Zielony Ład, dyrektywy Unii Europejskiej czy polityka ESG przedsiębiorstw wymusza na firmach świadczących usługi porządkowo-czystościowe stosowanie środków i rozwiązań ekologicznych, ekonomicznych a zarazem skutecznych. Usługi związane z utrzymaniem czystości są dziś bowiem złożonymi, wieloetapowymi i dobrze sparametryzowanymi procesami, na których sukces wpływa wiele czynników. Wiodącym z nich jest człowiek – wyszkolony i kompetentny, kolejnym jest odpowiedni sprzęt i zastosowane w sprzątaniu technologie, ostatnim kompleksowość i mobilność pozwalająca na efektywne realizowanie zleceń w krótkim czasie. Wszystkie te elementy sprawiają, że usługi porządkowe są zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Corocznie, cyklicznie szkolimy nasz personel. W tym roku uruchamiamy również własne centra szkoleniowe we Wrocławiu i Dąbrowie Górniczej. Nasi pracownicy uzyskują wiedzę na temat stosowania odpowiednich środków czyszczących. Wiedzą co stosować w jakich stężeniach, aby chronić powierzchnie oraz uczą się obsługi najnowocześniejszych maszyn czyszczących. Obsługujemy 18,5 mln m2 powierzchni, pracujemy z 30 000 pracowników. Wiemy jak działać w interesie klienta, a on widzi jakie otrzymuje wymierne oszczędności, wynikające z tej współpracy. Usługa sprzątania to dziś serwis „szyty na miarę”. Dostosowanie środków i narzędzi do specyfiki obiektu i wymagań klienta jest czynnikiem niezwykle istotnym. Są one bowiem znaczące i jako element składowy kosztów oraz opłat eksploatacyjnych istotnie wpływają na koszty utrzymania – mówi Grzegorz Smereka, Wiceprezes Zarządu Impel System Sp. z o.o.

Ekologia w usługach cleaningowych to przede wszystkim stosowanie produktów oznaczonych odpowiednimi certyfikatami i mających neutralny wpływ na środowisko naturalne. To również wiedza i umiejętności– z zakresu dostosowywania środków czyszczących do odpowiednich powierzchni, oraz wykorzystywanie urządzeń o minimalnym zużyciu wody i energii, produkujących minimalne ilości ścieków.

Mierzalne oszczędności

To właśnie rosnące koszty utrzymania obiektów wymuszają na podmiotach oferujących usługi sprzątania poszukiwanie rozwiązań proekologicznych. Nieekonomiczne, zużywające nawet do 400 l wody automaty są dziś zastępowane przez urządzenia które w tym samym cyklu zadowolą się tylko 75 l wody. Środki chemiczne zastępowane są m.in. ozonowaną wodą, naturalną substancją o silnych właściwościach odkażających. Mierzalne oszczędności to nawet kilkadziesiąt ton ścieków w cyklu miesięcznym czy całkowita eliminacja środków chemicznych.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz