przeglad auta

Czym jest przegląd rejestracyjny?

Przegląd rejestracyjny to regularna kontrola techniczna, która ma na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i ocenę jego zdatności do ruchu drogowego. Każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do wykonywania przeglądów w określonych terminach. Dowiedz się, czym jest przegląd rejestracyjny, jakie są jego rodzaje i jak często należy go przeprowadzać.

Podstawowe informacje o przeglądzie rejestracyjnym

Przegląd rejestracyjny w Krakowie to obowiązkowa kontrola techniczna pojazdów mechanicznych, mających trwały wpis w polskim systemie ewidencji, określająca ich ogólny stan techniczny oraz zgodność z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontrolę przeprowadza się w stacjach kontroli pojazdów (SKP), które są uprawnione do wystawiania stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów technicznych przez dany pojazd.

Rodzaje przeglądów rejestracyjnych

a) Przegląd okresowy – jest to kontrola techniczna przeprowadzana cyklicznie w odstępach czasowych dla każdego pojazdu. Częstotliwość przeprowadzania przeglądów okresowych zależy od rodzaju pojazdu i jego wieku. Dla samochodów osobowych jest to zazwyczaj co 2 lata, natomiast dla motocykli, przyczep, samochodów ciężarowych czy autobusów okres ten może być krótszy.

b) Przegląd doraźny – jest to kontrola techniczna przeprowadzana na wniosek właściciela pojazdu lub przez organy ścigania (np. policja), które mają wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu. Przegląd doraźny przeprowadza się również po naprawie uszkodzeń, które zostały stwierdzone podczas przeglądu okresowego. Jedną z firm, która oferuje przeglądy rejestracyjne, jest stacja diagnostyczna Vito.

Jak często należy przeprowadzać przegląd rejestracyjny?

Jak już wspomniano wcześniej, częstotliwość wykonywania obowiązkowego przeglądu rejestracyjnego zależy od rodzaju pojazdu oraz jego wieku. Dla samochodów osobowych oraz motocykli do 6 lat ich użytkowania przeprowadza się przegląd co dwa lata. Po ukończeniu 6 lat wieku pojazdu należy wykonywać przegląd co rok.

4. Jak przebiega przegląd rejestracyjny?

Podczas przeglądu rejestracyjnego w stacji kontroli pojazdów przeprowadzane są różnorodne testy i kontrole sprawdzające ogólny stan techniczny pojazdu. Wykonywane są badania m.in. układu hamulcowego, układu kierowniczego, zawieszenia, oświetlenia, a także kontrola stanu opon, nadwozia i dokumentacji pojazdu. W przypadku wykrycia usterek lub braków pojazd otrzymuje negatywną opinię, co uniemożliwia jego dalsze użytkowanie na drogach publicznych.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz