wykonywanie szczepien

Jak należy poprawnie wykonywać szczepienia?

Szczepienia są niezbędnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Jak są przeprowadzane? Kto może je wykonywać?

Jak przeprowadza się szczepienia?

Szczepienia ochronne są skutecznym sposobem ochrony przed poważnymi chorobami zakaźnymi, dlatego są one prowadzone obowiązkowo, ponieważ pozwalają nie tylko na ochronę szczepionej osoby, ale też większej populacji.

Proces przeprowadzenia szczepienia ochronnego u dziecka oraz u osoby dorosłej odbywa się w kilku krokach:

  • Uzgodnienie terminu szczepienia

Pacjent kontaktuje się ze swoim lekarzem lub otrzymuje od niego informacje o terminie szczepienia. W Polsce obowiązują szczepienia według konkretnego kalendarza szczepień, który wskazuje na rodzaje szczepień oraz terminy, w których należy je przeprowadzać.

  • Przebadanie pacjenta przed szczepieniem

Każdy kurs szczepień – https://www.v-med.pl/kursy-szczepien-dla-pielegniarek/ podkreśla, że szczepienia można wykonywać jedynie wtedy, gdy u pacjenta nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Niektóre schorzenia lub leki mogą uniemożliwiać wykonywanie szczepionek. Osoba wykonująca szczepienie powinna wyeliminować przeciwwskazania przed wykonaniem jakichkolwiek szczepień.

  • Wykonanie szczepienia

Osoba wykonująca procedurę musi postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta szczepionki, w tym dotyczącymi dawkowania. Szczepienia wykonuje się z wykorzystaniem jednorazowych strzykawek i dba o odpowiednią higienę w trakcie tego procesu.

  • Kontrolowanie działań niepożądanych

Jeśli po otrzymaniu szczepionki wystąpią jakiekolwiek reakcje niepożądane, które określane są jako NOP-y, osoba wykonująca szczepienie powinna odpowiednio zareagować. Musi ona przeprowadzić odpowiednie działania, na przykład udzielić pierwszej pomocy, doradzić w sprawie niezbędnego leczenia, przyszłych szczepień.

  • Ewidencja szczepień

Należy również odpowiednio ewidencjonować szczepienia, czego także uczy kurs szczepień. Informacje o szczepieniach muszą być wprowadzone do odpowiednich baz.

Kto może wykonać szczepienie?

Do przeprowadzenia szczepień ochronnych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Takie procedury najczęściej wykonują lekarze oraz pielęgniarki lub położne.

Pielęgniarki i położne, które chcą wykonywać szczepienia samodzielnie, muszą ukończyć kurs szczepień. Tego typu kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje 35 godzin zajęć, natomiast praktyczna 45 godzin. Tego typu kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i na podstawie jego wyniku pozwala on na zdobycie niezbędnych uprawnień do prowadzenia szczepień.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz