Liceum dla dorosłych – zapisz się na zajęcia i zdobądź wykształcenie!

Liceum dla dorosłych – zapisz się na zajęcia i zdobądź wykształcenie!

Liceum dla dorosłych – zapisz się na zajęcia i zdobądź wykształcenie!

Licea dla osób dorosłych są obecnie często wybierane. Dzięki nim można zdobyć wykształcenie średnie i podejść do matury. W jaki sposób prowadzone są wtedy zajęcia? Jak wybrać odpowiednią szkołę? Czy z nauką związane są wtedy dodatkowe koszty?

Do kogo skierowane jest liceum dla dorosłych?

Osoby, które już teraz są dorosłe, ale zakończyły swoją edukację na poziomie podstawowym mogą zdecydować się na jej kontynowanie. Właśnie dla nich przeznaczone są szkoły średnie dla dorosłych.

Najczęściej szkoły te działają jako liceum dla dorosłych Kraków CK Faber jest jednym z wielu miast w Polsce, gdzie również można z nich skorzystać. Realizują one wtedy program nauczania szkoły średniej z profilem ogólnokształcącym, czyli pozwalają na kompleksowe przygotowanie do matury i umożliwiają również podjęcie nauki w dalszych kierunkach, na przykład w szkołach policealnych albo na studiach.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia dla dorosłych?

Aktualnie licea dla dorosłych mogą zaoferować swoim uczniom naukę w dwóch wariantach – stacjonarnym oraz zaocznym.

Stacjonarne zajęcia odbywają się w ciągu dni od poniedziałku do piątku, natomiast w przypadku szkół zaocznych mają one miejsce w soboty i niedziele. Zatem zaoczna szkoła dla dorosłych będzie dobrym wyborem wtedy, gdy chce się łączyć ze sobą naukę wraz z pracą.

Warto wskazać, że wiele szkół oferuje również możliwość korzystania z nauki w formie zdalnej, czyli nie ma wtedy potrzeby regularnego udawania się do szkoły. Wtedy zajęcia odbywają się online przez komunikatory.

Całkowity czas trwania nauki to obecnie 4 lata według nowego systemu, natomiast w starym systemie, który jest już wygaszany, to 3 lata.

Jak zapisać się do liceum dla dorosłych?

By zapisać się do liceum dla dorosłych, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów. Z nauki w liceum mogą skorzystać osoby dorosłe, czyli takie, które mają 18 lat.

Żeby zapisać się na zajęcia, konieczne jest przekazanie do szkoły dokumentów, w tym świadectwa oraz wniosku o przyjęcie. Należy też doręczyć zdjęcia potrzebne do wykonania legitymacji szkolnej – pozwala ona na korzystanie z ulg. Po rekrutacji można również otrzymać niezbędne dokumenty potwierdzające naukę, na przykład od przekazania do ZUS.

Rekrutacja do szkół prowadzona jest najczęściej na semestr jesienny oraz wiosenny. Dokładne informacje o terminach składania dokumentów można znaleźć już teraz online.

Gdy zatem chcesz zdobyć wykształcenie średnie i jesteś osobą dorosłą, w takim przypadku warto zdecydować się na skorzystanie z usług w liceach dla dorosłych!

Author: Redakcja

Dodaj komentarz