Prawie połowa Polaków nie oszczędza. Czy podwyżki stóp odmienią ten trend?

Prawie połowa Polaków nie oszczędza. Czy podwyżki stóp odmienią ten trend?

Prawie połowa Polaków nie oszczędza. Czy podwyżki stóp odmienią ten trend?

Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej, 43% Polaków nie posiada  żadnych oszczędności. Dla tych, którzy chcą zacząć oszczędzać, lecz nie są skłonni do podejmowania dużego ryzyka, szczególnie w okresie zwiększonej niepewności gospodarczej, najlepszą inwestycją wydają się być bezpieczne instrumenty. Lokaty w ostatnim czasie traciły na znaczeniu ze względu na stosunkowo niskie oprocentowanie, jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych zaczynają wracać do łask i notują regularne wzrosty zainteresowania. W Inbanku oprocentowanie depozytów terminowych wciąż rośnie i wynosi już 2,5% w skali roku.

Dane Narodowego Banku Polskiego z listopada 2021 roku pokazują, że był to kolejny miesiąc, w którym wysokość wpłat na lokaty wzrosła – 20,2 mld zł zostało w tym okresie ulokowanych przez klientów banków w depozytach terminowych. Oznacza to wzrost o niemal 2,3 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największy wzrost zanotowały lokaty zakładane na okres od 6 do 12 miesięcy, a ich łączny wolumen wyniósł ok. 800 mln zł.

Tymczasem niemal połowa Polaków przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności. Respondenci badani przez Biuro Informacji Gospodarczej jako przyczyny wskazują przede wszystkim wzrost cen produktów i usług (82%) oraz zwiększenie bieżących wydatków (52 proc.). Prognozy nie są optymistyczne. Aż 42% badanych przewiduje, że poziom ich oszczędności w 2022 roku będzie się obniżał.

Inbank partnerem w oszczędzaniu

Lokaty oferowane przez banki są jedną z najbezpieczniejszych from lokowania kapitału. Wysokość oprocentowania jest znana, a gwarancje bankowe obejmują depozyty do wartości 100 tys. EUR. „Chcemy wspierać naszych klientów w gromadzeniu oszczędności, dlatego wprowadziliśmy nowe, wyższe stawki dla lokat terminowych, z roczną stopą oprocentowania nawet do 2,5% w skali roku. Jest to obecnie najlepsza oferta na polskim rynku, niewymagająca od klientów spełnienia dodatkowych warunków” – podkreśla Tomasz Rzeski, Country Sales Manager Oddziału Inbank w Polsce.

Od 2017 roku, czyli momentu rozpoczęcia działalności na polskim rynku, łączny wolumen zgromadzonych depozytów przez Inbank w naszym kraju wyniósł już ponad 1 mld złotych. Depozyty będące jednym z głównych narzędzi pozyskiwania finansowania przez Inbank, wspierają rozwój działalności banku w Polsce – udział polskiego Oddziału w zysku netto Grupy Inbank po trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 14%. Natomiast w czwartym kwartale 2021 r. polski Oddział wypracował ok. 1/4 wyniku netto Grupy.

Bezpieczna inwestycja

W 2021 roku wiele instrumentów rozczarowało i nie przyniosło zakładanego zwrotu z inwestycji. Gotówka traci na wartości za sprawą rosnącej inflacji, spadki notowały indeksy obligacji skarbowych, a nawet ceny tak stabilnego wcześniej kruszcu, jak złoto, uległy kilkuprocentowym obniżkom.

W przypadku lokat wahania wartości inwestycji są niewielkie. Nawet przy wcześniejszym zerwaniu lokaty, nie ma obaw o utratę kapitału. Do prowadzenia tego rodzaju inwestycji nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza, nie podejmujemy także wysokiego ryzyka związanego ze zmiennością rynku. W Inbanku podwyższone stawki oprocentowania lokat oferowane są zarówno nowym, jak i obecnym klientom banku, którzy mogą zakładać nowe lokaty na jeszcze korzystniejszych niż dotychczas warunkach. Lokaty mogą być zakładane od poziomu 5 tys. do 50 tys. zł, a jeden klient może założyć wiele lokat terminowych – w różnej wysokości i o różnych terminach zapadalności.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz