Wzór dobrego CV

Wzór dobrego CV

Wzór dobrego CVCurriculum Vitae – z łaciny „przebieg życia”. To podstawowy dokument, jaki załącza się do akt personalnych osoby, chcącej podjąć prace zawodową. Niestety, co drugi życiorys zawiera szereg podstawowych błędów, które z miejsca dyskwalifikują przyszłego pracownika. Jakie są podstawowe błędy i czego należy się wystrzegać?

Mój pierwszy życiorys

Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „jak napisać CV”, „wzór CV” lub „dobre CV” wyskakuje szereg oferta… napisania poprawnego życiorysu za pieniądze! Wiele osób daje się na to nabrać naciągaczom, którzy bardzo często pobierają wysokie opłaty za słabej jakości usługę. Można się tego wystrzec, samodzielnie konstruując CV. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż dobre curriculum vitae zawiera:

  • Podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu;
  • Doświadczenie zawodowe: wypisujemy najważniejsze stanowiska wraz z ogólnie opisanym zakresem wykonywanej pracy;
  • Wykształcenie: wpisujemy jedynie ostatnio zdobyty tytuł zawodowy, nigdy nie wyliczamy wszystkich szkół, bowiem nie mają one znaczenia w przypadku rekrutacji;
  • Znajomość języków obcych: wpisujemy każdy znany nam obcy język i poziom umiejętności w mowie i piśmie;
  • Umiejętności: tutaj bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak znajomość obsługi komputera (wraz z najważniejszymi programami użytkowymi), posiadanie prawa jazdy, przebyte kursy i szkolenia zawodowe;
  • Zainteresowanie: zaznaczamy nasze hobby, najlepiej krótko i jednocześnie precyzyjnie, na przykład zamiast „literatura” lepiej napisać „literatura science-fiction”;
  • Opcjonalnie: podajemy linki do posiadanych portali, członkostwa w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, a także inne informacje mające wpływ na podjęcie konkretnej pracy.

Pamiętajmy, że dobrze skonstruowane CV nie przekracza jednej strony ze standaryzowaną czcionką (Times New Roman 12 i odstępem 1.15). Każde stanowisko i umiejętność powinna być poświadczona kopią odpowiedniego dokumentu.

List motywacyjny
Pamiętajmy o załączeniu listu motywacyjnego

Nie mam doświadczenia, więc nie mam też i pracy…

Błąd! Nawet jeśli podejmujesz swoją pierwszą pracę, to zawsze znajdzie się kilka elementów, które można wpisać w rubrykę doświadczenia. Prowadzisz bloga, uczestniczyłeś jako wolontariusz w różnych wydarzeniach kulturowych, byłeś opiekunem dzieci na koloniach lub aktywnie włączałeś się w życie małego zespołu muzycznego? To wszystko można zaznaczyć w życiorysie, wliczają się także drobne prace typu rozdawanie ulotek, zbieranie owoców lub sprzedaż na targu, bowiem świadczą o zaradności młodego człowieka.

Author: Tomek

Dodaj komentarz