faktoring na czym polega

Czym jest faktoring i dlaczego zyskuje na popularności?

Faktoring to usługa dla przedsiębiorstw, która w ostatnim czasie szybko zyskuje na popularności. Na czym dokładnie polega? Z czego wynika jej rosnąca popularność? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to jak wspomniano we wstępie usługa dedykowana dla przedsiębiorstw, której popularność rośnie w bardzo szybkim tempie. Jest to efektem tego, że faktoring pozwala w szybki i łatwy sposób odzyskać pieniądze zamrożone w fakturach wystawionych kontrahentom. Na czym to dokładnie polega? Otóż, w ramach faktoringu podpisana zostaje dwustronna umowa pomiędzy faktorem (firmą faktoringową), a faktorantem (przedsiębiorcom). Na jej mocy przedsiębiorca uzyskuje od firmy faktoringowej środki wynikające z faktur z odroczoną płatnością wystawionych kontrahentom. Oni z kolei spłacają swoją należność firmie faktoringowej. W tym miejscu należy podkreślić, że istnieją różne rodzaje faktoringu, a najpopularniejsza klasyfikacja pozwala wyróżnić faktoring pełny oraz niepełny. Kryterium stanowi wówczas fakt ewentualnego przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez firmę faktoringową.

Jakie są zalety faktoringu?

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która posiada liczne zalety. Do najważniejszych należy w tym przypadku zaliczyć:

  • ograniczenie ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych, co wynika z faktu, że faktoring umożliwia niemal natychmiastowe odzyskanie zamrożonych środków;
  • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, czyli zarówno bieżącą działalność, jak i inwestycje;
  • minimum formalności, co sprawia, że korzystanie z faktoringu jest naprawdę szybie i wygodne;
  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać również firmy z niewielkim stażem;
  • brak obciążania zdolności kredytowej, co sprawia, że firma korzystająca z faktoringu może wnioskować jednocześnie o kredyty.

Dlaczego faktoring zyskuje na popularności?

Jak już wspomniano popularność faktoringu systematycznie rośnie, a coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z tej formy finansowania. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dzięki faktoringowi można błyskawicznie odzyskać środki zamrożone w fakturach, a co za tym idzie poprawić swoją płynność finansową, czy pozyskać kapitał na inwestycje. Jest to istotne również ze względu na trudną sytuację gospodarczą, która powoduje, że coraz więcej firm ma problem z terminową spłatą swoich zobowiązań. Korzystając z faktoringu nie trzeba natomiast czekać na zapłatę oraz martwić się tym, czy nastąpi ona w terminie, ponieważ firma faktoringowa wypłaca należność w ciągu kilku godzin. Na popularność faktoringu wpływa także dostępność oraz wygoda, ponieważ z finansowania można korzystać również online, czyli bez wychodzenia z biura.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring jest jedną z najbardziej dostępnych form finansowania przedsiębiorstw. Jego popularność jest efektem licznych zalet osiąganych przez przedsiębiorców, którzy mogą w ten sposób odzyskać należne środki bez zbędnej zwłoki oraz wypełniając minimum formalności.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz