DPD Polska mierzy jakość powietrza w Warszawie

DPD Polska mierzy jakość powietrza w Warszawie

DPD Polska mierzy jakość powietrza w Warszawie

DPDgroup włączyła się w działania na rzecz poprawy warunków życia i zainstalowała czujniki monitorowania jakości powietrza już w kilkunastu miastach Europy, m.in. w Londynie, Pradze, Lizbonie, Paryżu, Bolonii, Rotterdamie, Madrycie, Dublinie i Hamburgu. Pierwszym miastem w Polsce wyposażonym w czujniki Pollutrack jest Warszawa. Czujniki zamontowane zostały na samochodach i w punktach stacjonarnych.

Zrównoważony rozwój jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów w całej Europie, którzy są coraz bardziej świadomi wpływu konsumpcji na środowisko naturalne i warunki życia w rozwiniętych gospodarkach. Zgodnie z ustaleniami raportu Barometr E-shopper 2021 nabywcy wybierający rozwiązania przyjazne dla środowiska stanowią 14 proc. wszystkich e-konsumentów w Europie. Aż 65 proc. z nich wybiera e-sklep, który gwarantuje zrównoważone opcje doręczenia. Działania DPD Polska, w tym m.in.: rozwój nisko- i zeroemisyjnej podczas jazdy floty, doręczenia piesze, rozbudowana sieć DPD Pickup, zakupy certyfikowanej „zielonej” energii, własne instalacje fotowoltaiczne, a także inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę to odpowiedź na te wyzwania.

DPD Polska..

..postawiła na rozwój przyjaznej dla otoczenia logistyki miejskiej już kilka lat temu. Projekt Breathe to kolejny jego etap: zapewnia dostęp do informacji dotyczących poziomu zanieczyszczeń i stężenia pyłów PM 2.5, dzięki czemu konsumenci, firmy i instytucje mogą być bardziej świadomi jakości powietrza w danym miejscu. Czujniki zostały umieszczone na stu samochodach (m.in. na wszystkich elektrycznych busach doręczających w Warszawie) oraz stacjonarnie: w warszawskich oddziałach, punktach DPD Pickup, a także w kilku obiektach użyteczności publicznej udostępnionych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście i Urząd Dzielnicy Białołęka w Warszawie (parki, szkoły). Swoje mury udostępniły również trzy warszawskie szkoły wyższe. Informacje gromadzone są przez prawie 120 czujników.

Urządzenia dokonują pomiaru co kilkanaście sekund. Aktualną mapę jakości powietrza wokół adresu doręczenia można zobaczyć na stronie internetowej dpd.com.pl prowadzącej do aplikacji webowej AirDiag™.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz