Jak zapewnić bezpieczny mikroklimat w serwerowni?

Jak zapewnić bezpieczny mikroklimat w serwerowni?

Jak zapewnić bezpieczny mikroklimat w serwerowni?

Temperatura i wilgotność to najważniejsze parametry środowiska w serwerowniach.  Nieodpowiedni poziom tych czynników może doprowadzić do awarii, uszkodzeń, a w skrajnych przypadkach nawet do pożaru. Utrzymanie właściwego mikroklimatu wymaga odpowiedniej kontroli i zarządzania, a warunki przechowywania danych w takich pomieszczeniach są precyzyjnie określone. Jakie technologie mogą być pomocne przy utrzymaniu bezpieczeństwa komputerów i danych?

Odpowiedni mikroklimat, czyli jaki?

Wiele przedsiębiorstw i instytucji dysponuje własnymi serwerowniami. Istnieje wiele norm, które szczegółowo określają warunki środowiskowe, które powinny panować w tego typu przestrzeniach. Odpowiedni mikroklimat w jest niezbędny, aby zapewnić efektywną, bezawaryjną i bezpieczną pracę zgromadzonego tam sprzętu. Optymalne dla sprawnego działania tego typu pomieszczeń są niezbyt wysokie temperatury powietrza. Wartości średnie wynoszą od 19°C do 26°C, a optymalnie powinny utrzymywać się na poziomie 20°C do 21,5°C. Jednak temperatura to nie jedyny istotny czynnik, który należy brać pod uwagę. Równie ważny jest poziom wilgotności względnej. Powinien on wynosić od 40 do 60%, a optymalny od 45 do 50%.

Co przyczynia się do zmian mikroklimatu?

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na poziom temperatury oraz wilgotności w serwerowniach. Należą do nich:

  • systemy klimatyzacji,
  • słabo izolowane termicznie ściany zewnętrzne i stropy budynków,
  • zainstalowane i działające obszerne systemy IT,
  • systemy towarzyszące,
  • przeciążone lub źle zaprojektowane elementy rozdziału zasilania,
  • czynniki zewnętrzne.

O ile w serwerowni zainstalowany jest wydolny system klimatyzacji, zapanowanie nad czynnikami zwiększającymi temperaturę nie powinno sprawiać większych problemów. Niestety na część czynników podmioty, do których należą pomieszczenia nie mają czasami wpływu. Należą do nich czynniki zewnętrzne czy niewłaściwie izolowane termicznie pomieszczenia.

Dlaczego temperatura i wilgotność pomieszczenia są tak ważne?

Utrzymanie odpowiednich parametrów w serwerowniach powinno być priorytetem osób nimi administrujących. Zbyt wysoka lub niska temperatura pomieszczenia może doprowadzić wystąpienia szeregu niepożądanych skutków, na przykład do wyłączenia, uszkodzenia, przegrzania lub nawet pożaru sprzętu. Kiedy zaś to wilgotność jest zbyt niska, dochodzi do nagromadzenia się elektryczności statycznej w pomieszczeniu, a gdy jest za wysoka, w bardzo łatwy sposób może doprowadzić do kondensacji pary wodnej na sprzęcie, korozji oraz uszkodzenia urządzeń. Każda awaria sprzętu grozi utratą cennych danych, a tego żaden przedsiębiorca by nie chciał.

Bezpieczna serwerownia

Bieżąca kontrola nad parametrami pozwoli na utrzymaniem ich na poziomie, który nie zagrozi w żaden sposób działaniu urządzeń elektromechanicznych. Administratorzy serwerowni mają szeroki wachlarz narzędzi służących monitoringowi poziomu temperatury i wilgotności. Dzięki analizie informacji z nich pochodzących umożliwia on szybką reakcję na występujące nieprawidłowości. Ponadto systemy tego typu nie wymagają ciągłego nadzoru. Najczęściej są one kompatybilne z aplikacjami mobilnymi.

– Po zainstalowaniu takiej aplikacji system, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków w serwerowni czy szafach, wysyła alerty do osób administrujących. Obsługa systemu nie sprawia problemów, jest bardzo prosty, a do tego wyświetlane dane są bardzo przejrzyste. Jeśli zaistnieje potrzeba, dodanie dodatkowych parametrów, takich jak monitoring lokalizacji czy optymalizacja temperatury i innych procesów wpływających na koszty, nie stanowi żadnego problemu. – komentuje Daria Roszczyk-Krowicka, Sales and Marketing Director w Blulog, firmie dostarczającej nowoczesne rozwiązania monitoringu temperatury i wilgotności w serwerowniach.

System monitoringu temperatury i wilgotności znacząco zwiększa bezpieczeństwo serwerowni, a dodatkowo niweluje ryzyko poniesienia kosztów związanych z awarią sprzętów lub utratą istotnych danych.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz