badanie wzroku

Jakie są obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców?

Każdy kierowca w Polsce, zarówno ten amatorski, jak i zawodowy, zobligowany jest do regularnego przechodzenia badań lekarskich. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat badań lekarskich dla kierowców, ich rodzaje i terminy.

Rodzaje badań dla kierowców

 

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje badań lekarskich dla kierowców w Jarocinie. Pierwszym z nich są badania okresowe, których celem jest sprawdzenie ogólnej kondycji zdrowotnej osoby posiadającej prawo jazdy danego typu. Drugim typem są badania kontrolne, które mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia kierującego pojazdem po konkretnej sytuacji medycznej (np. wypadku czy choroby wymagającej długotrwałego leczenia). Ostatnim rodzajem badań są badania profilaktyczne, przeprowadzane w przypadku osób wykonujących zawód kierowcy w celu monitorowania ich zdrowia oraz zapobiegania ewentualnym problemom.

Terminy i częstotliwość badań

Częstotliwość i terminy badań lekarskich dla kierowców są ściśle określone przez przepisy prawa. Dla kierowców niezawodowych obowiązkiem jest wykonanie badania lekarskiego przed uzyskaniem prawa jazdy oraz w przypadku przedłużania jego ważności. Kolejne badania należy wykonać przed ukończeniem 60., 65., 70. roku życia, a następnie co pięć lat. W przypadku kierowców zawodowych, badania okresowe muszą być wykonywane co pięć lat przed ukończeniem 65. roku życia, a następnie co dwa lata.

Wymagania zdrowotne dla kierowców

W trakcie badań lekarskich oceniane są różne aspekty zdrowotne osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub przedłużenie jego ważności. Lekarz biorący udział w badaniu będzie zwracał uwagę m.in. na stan układu ruchu, układu krążenia, nerwowego oraz wzroku i słuchu. Istotne jest również wykluczenie chorób psychicznych, neurologicznych oraz uzależnień (np. od alkoholu czy narkotyków), które mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu.

Sankcje za brak badań

Ominięcie obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców lub ich ignorowanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. W przypadku stwierdzenia przez policję braku ważnego badania lekarskiego, kierowca może zostać ukarany mandatem, a jego prawo jazdy może zostać zatrzymane do czasu dopełnienia obowiązku.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz