Polska branża ICT łączy siły na rzecz klimatu i środowiska

Polska branża ICT łączy siły na rzecz klimatu i środowiska

Polska branża ICT łączy siły na rzecz klimatu i środowiska

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) jako pierwsza organizacja branżowa w Polsce przygotowała kompleksową deklarację na rzecz ochrony klimatu. Celem dokumentu jest zachęcenie członków Izby do podejmowania konkretnych działań w tym kierunku i współpraca wewnątrz poszczególnych sektorów. Całość ma koordynować Komitet Klimatu i Środowiska PIIT.

Dziesięciopunktowa deklaracja rekomenduje około 130 firmom-członkom PIIT m.in. podjęcie celu neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości najpóźniej do 2050 roku, wskazanie kluczowych obszarów wpływu przedsiębiorstwa na klimat czy wspólne działania legislacyjne, edukacyjne i komunikacyjne. Dokument koresponduje ze strategią klimatyczną realizowaną przez Unię Europejską (tzw. Zielony Ład) oraz Porozumieniem Paryskim w sprawie zmian klimatu z 2015 roku. Co istotne, deklaracja PIIT została przyjęta jednogłośnie, ponad podziałami poszczególnych firm oraz sektorów ICT. Jest to też pierwszy tego typu dokument branżowy w Polsce – do tej pory krajowe sektory jedynie sygnowały międzynarodowe projekty środowiskowe.

Nowe otwarcie Komitetu

Deklaracja na rzecz ochrony środowiska to jedno z pierwszych działań nowej odsłony Komitetu Klimatu i Środowiska PIIT (wcześniej Komitetu Ochrony Środowiska). Ciało postanowiło sobie ambitne cele na rzecz realnej ochrony środowiska. Oprócz deklaracji, KoKiŚ rozpoczął wewnętrzne badanie firm członkowskich na temat zaangażowania na rzecz klimatu. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące m.in. wewnętrznych strategii, terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej czy komunikacji na temat konkretnych działań.

Kolejnym krokiem będzie stworzenie biblioteki dobrych praktyk oraz regularne sesje prezentacyjno-inspiracyjne z członkami PIIT, mające na celu motywację firm do wdrażania zielonych rozwiązań.

– Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań stojącym przed ludzkością w XXI wieku. Chcemy, aby nasza deklaracja była realnym projektem, wspólnym głosem branży teleinformatycznej. Ambicją firm jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem, niezależnie od specyfiki działalności i poziomu zaawansowania prac nad tym procesem. W swojej misji Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji edukuje oraz wspiera dobre praktyki w zakresie innowacji społecznych. Deklaracja klimatyczna jest idealnym przykładem takiego działania i początkiem mobilizacji branży w tym obszarze – mówi Magdalena Olborska, przewodnicząca Komitetu Klimatu i Środowiska PIIT.

Szczególna rola branży

Sygnatariusze dokumentu są zgodni, że branża ICT ma ważną rolę do odegrania w walce o czystszą i zdrowszą planetę. Nie tylko w ramach własnego środowiska, ale także jako inspirator dla innych gałęzi polskiej gospodarki. Niektóre z firm z tego sektora już wcześniej rozpoczęły indywidualne działania prośrodowiskowe. Teraz PIIT chce połączyć wysiłki wszystkich swoich członków.

– Wiele firm z branży ICT już rozpoczęło działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na klimat i może pochwalić się pierwszymi osiągnięciami. Świetnym przykładem mogą być wszystkie te firmy, które wyliczyły swój ślad klimatyczny (a więc całość generowanych przez nie emisji), ustaliły datę osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wytyczyły konkretną ścieżkę działań do tego celu. W zależności od sektora różne mogą być priorytety – efektywność energetyczna i przechodzenie na odnawialne źródła energii, działania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, dotyczące sprzętu sieciowego czy abonenckiego, poprawa gospodarowania zasobami i mniej odpadów. Liderów łączy jedno – konkretne cele i mierzalne, weryfikowalne działania. Ambicją Komitetu i PIIT jest wspierać kolejne przedsiębiorstwa na tej drodze – dodaje Jacek Hutyra, wiceprzewodniczący Komitetu Klimatu i Środowiska PIIT.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz