4 z 10 Polaków za zakazem wytwarzania produktów nie nadających się do recyklingu

4 z 10 Polaków za zakazem wytwarzania produktów nie nadających się do recyklingu

4 z 10 Polaków za zakazem wytwarzania produktów nie nadających się do recyklingu

Z nowego, międzynarodowego badania preferencji konsumentów wynika, że 38% Polaków zrezygnowało w ostatnim roku z produktów, które nie odpowiadały wartościom związanym ze zrównoważonym rozwojem. W Finlandii odsetek ten wyniósł 42% a w Szwecji 44%. Ponad 40% ankietowanych Polaków uważa wręcz, że należałoby zakazać sprzedaży produktów, których nie można poddać recyklingowi. To kolejne wnioski z międzynarodowego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling, w którym przebadano konsumentów z pięciu krajów: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polski.

Rośnie ekologiczna świadomość Polaków. Wiele aspektów obszaru zrównoważonego rozwoju jest dla nas bardziej istotnych, niż dla konsumentów w Szwecji, czy Danii. Fakt ten można tłumaczyć tym, że kwestie ochrony środowiska są od dawna istotą rozwoju w krajach skandynawskich, podczas gdy w Polsce, temat ten dopiero w ostatnich latach zyskuje coraz więcej uwagi. Na przykład fakt, aby kupowany produkt nadawał się do recyklingu jest ważny dla 74% Polaków, 68% mieszkańców Finlandii oraz 59% Duńczyków i 58% Norwegów. Aż 87% Polaków podejmuje decyzje zakupowe uznając za ważne, czy dany produkt można łatwo naprawić albo wykorzystać ponownie. W Finlandii odsetek ten wyniósł 78%, Szwecji 74%, w Norwegii 76%, w Danii 67%. Szeroka oferta produktów umożliwiająca prowadzenie zrównoważonego stylu życia jest najważniejsza dla mieszkańców Polski (80% ankietowanych) oraz najmniej ważna dla Duńczyków (60% ankietowanych).

– Wyniki przedstawione w międzynarodowym raporcie Circular Voice potwierdzają, że świadomość Polaków w obszarze zrównoważonego rozwoju jest na bardzo wysokim poziomie, w niektórych aspektach wyższym, niż w innych krajach, w których przeprowadzono badanie. Fakt ten napawa optymizmem, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu konsumentów i biznesu, drogę do zrównoważonej przyszłości pokonamy szybciej – mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

Aż 70% ankietowanych w Polsce konsumentów zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. W Szwecji odsetek ten wyniósł 62%, w Danii 58%, w Finlandii 59% a w Norwegii 56%. Co ciekawe wśród przeszkód w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców 20% Polaków wskazało ich wysoki koszt. Tę samą barierę wskazało 23% Finów, 22% Duńczyków oraz po 27% Norwegów i Szwedów. Na zbyt małą ofertę tego typu produktów narzekało 28% Polaków, 27% Finów, 26% Norwegów oraz 23% Szwedów i 22% Duńczyków.

Circular Initative 2022

Stena Recycling już czwarty rok z rzędu zaprasza na międzynarodową inicjatywę Circular Initiative. Przedstawiciele takich firm jak Electrolux, Alfa Laval, ABB i SEB będą dyskutować z ekspertami, naukowcami i przedstawicielami branży na temat cyrkularności i transformacji. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na: www.circularinitiative.com. Rejestracja: https://bit.ly/3DHigXg

Pięć istotnych wniosków z badania konsumentów w 5 krajach to:

– Niemal 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby producenci wykorzystywali w swoich towarach odzyskane surowce.

– 4 na 10 respondentów uważa, że należy zakazać produkcji i sprzedaży produktów nienadających się do recyklingu

– Prawie 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby produkt był wyraźnie oznaczony, że został wykonany z odzyskanego materiału

– 65% konsumentów w wieku 18–65 lat, jest skłonnych całkowicie lub częściowo dostosować konsumpcję produktów, aby przyczynić się do zmniejszenia wpływu na klimat

– W ostatnim roku 39% konsumentów odrzucało produkty lub marki, które ich zdaniem nie odpowiadały ich wartościom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

3 fakty o materiałach z recyklingu:

1. Przykładem materiału, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu, jest aluminium, ponieważ jego produkcja jest bardzo energochłonna. Recykling pozwala zaoszczędzić 95% energii w porównaniu z produkcją nowego aluminium z boksytu.

2. Recykling telefonu komórkowego pozwala zaoszczędzić tyle energii, że światło o mocy 9 W mogłoby świecić przez 206 dni.

3. Stena Recycling intensywnie inwestuje w recykling baterii. Celem jest umożliwienie recyklingu do 98% baterii.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz